Logo, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan e-Arşiv Hizmet İznini Aldı

e-Devlet uygulamalarının Türkiye'de de kapsamlı olarak hayata geçirilmesi için süreçteki yerini alan Logo, bir yeni adım daha atarak Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan e-Arşiv Hizmet iznini almıştır.

433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen Elektronik Arşiv Uygulaması kapsamında Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, alıcılara iletilmesi, belirlenen hallerde kağıt olarak teslimi, muhafazası, ibrazı ve raporlanması konusunda düzenlemeler yapılmıştır. Böylelikle,

  • Kağıt ortamında düzenlemek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturaların, tebliğde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik olarak muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlanmaktadır.
  • e-Arşiv uygulaması kapsamında kesilen faturalar, e-Fatura kapsamı dışında kalan firma ve tüketicilere kesilen faturaların da elektronik ortamda düzenlenmelerine ve saklanmalarına olanak tanımaktadır.
  • Tebliğ kapsamında, sadece belli bir ciro hacminin üzerinde işlem yapan e-Ticaret sitelerine e-Arşiv uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmiştir. Zorunluluk kapsamındaki bu firmalar haricinde isteyen bütün mükellefler, e-Fatura Uygulamasına kayıt olmak koşuluyla, uygulamayı kullanabilirler.
  • e-Arşiv uygulaması kapsamında faturalarını elektronik ortamda düzenleme ve arşivleme işlemlerini gerçekleştirmek isteyen firmalar e-Arşiv izni alan özel entegratörlere başvurarak uygulamadan yaralanabilirler.

Fiş ve faturalarını milyonlarca müşteriye ulaştırmak zorunda olan e-Ticaret siteleri başta olmak üzere, çok sayıda fatura kesen firmalara operasyonel yüklerini en aza indirmeleri için önemli bir fırsat sunan e-Arşiv uygulaması; iş gücü, arşiv ve kağıt fatura gönderim maliyetlerini azaltarak ciddi oranda tasarruf sağlıyor.

Firmaların tüm faturalarını elektronik ortamda oluşturmalarına ve yasal süresi boyunca saklamalarına olanak sağlayan Logo e-Arşiv Uygulaması hakkında detaylı bilgi almak için ERDEN Bilgisayar ile iletişime geçebilirsiniz.

e-Arşiv hakkında detaylı bilgi ve tebliğler için : http://www.efatura.gov.tr/earsiv.html