e-Fatura ile e-Arşiv arasındaki farklar

e-Fatura

e-Arşiv

 e-Fatura, sadece e-Fatura mükellefleri arası faturaların elektronik ortamda taşınmasıdır.   e-Arşiv ise düzenlenen her faturanın elektronik olarak düzenlenmesini, gönderilmesini ve saklanmasını sağlar.
 421 No'lu Tepliği ile bazı sektörlere zorunluluk getirilmiştir. 2014 cirosu 5 Milyon  üzeri olan ve internetten satış yapan firmalara zorunludur.
GİB e-Fatura sürecinde merkezi birimdir. GİB'e yanlızca arşivlenen e-Faturaların raporlaması yapılır.
GİB portalı veya Özel Enteratörler aracılığı ile çalışır. Sadece Özel Entegratörler aracılığı ile kullanılabilir.
İsteyen her kurum geçebilir. e-Fatura'ya geçiş yaptıktan sonra isteyen geçebilir.