e-Fatura

e-Fatura, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip ve önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri faturaları, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile veya GİB'e dosya aktarımı şeklinde kullanabilecekleri bir uygulamadır.

LOGO e-Fatura modülü ile e-Fatura alım/gönderim işlemlerinizi iki farklı şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bunlar:

1) e-Fatura
   Gelen giden e-Fatura hareketlerini XML dosya olarak GİB sunucusuna kolayca yükleyebilir,

2) e-Fatura+Server
   GİB ile entegrasyon direkt olarak yapabilir,
   Gelen e-faturaları otomatik olarak sunucuya gönderme imkanına sahip olabilirsiniz.

e-Fatura özellikle şirketiniz ile tedarikçi/müşterileriniz arasında faturalama işlemlerinin çok sık olduğu durumlarda size;
   Süreçleri kısaltma, (Muhasebe Süreçleri, Teyit süreçleri, Ödeme süreci)
   Nakit akışını hızlandırma,
   Baskı, çıktı alma, kağıt, posta gidelerini azaltmak,
   Müşteriler ile kurum arasındaki uyuşmazlıkları azaltmak,
   Yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi kolaylaştırmak,
   Entegrasyonu izleyebilmek ve raporlayabilmek gibi avantajlar sağlamaktadır.