e-Fatura Durum Kodları Detayı

GIB DURUM KODLARI AÇIKLAMALARI SEBEP ÇÖZÜM İlgili hata sonucunda
yapılması gereken
1000 ZARF KUYRUĞA EKLENDİ Gönderici birim, içerisinde FATURA belgesi olan zarfı
oluşturur ve Merkez Birime (GİB' e) gönderir. Bu zarf
Merkez Birimde kuyruğa alınır. Zarfın durumu “ZARF
KUYRUĞA EKLENDİ” olur.
GİB’teki yoğunluk   Durum kodunun
güncellenmesi
beklenmelidir.
1100 ZARF İŞLENİYOR Merkez Birimde kuyruğa alınan zarf, kuyrukta sırası
geldiğinde işlenmeye başlar. Burada zarfın durumu “ZARF
İŞLENİYOR” olmaktadır. "1000" ve "1100" statülerinde
zarf GİB' e iletilmiştir. Bu aşamalarda Gönderici Birim
Merkez’de durum sorgular ve bu iki durum kodundan biri
cevap olarak dönerse faturanın ERP statüsü “GİB’e
gönderildi” olur.
GİB’teki yoğunluk   Durum kodunun
güncellenmesi
beklenmelidir.
1110 ZIP DOSYASI DEĞİL NOT: Zarf gönderim aşamalarında çeşitli işlemlerden,
şema ve schematron kontrolünden geçer. Gönderilen zarfın
GİB’in belirlediği standartlara uygun olmamasından dolayı
hata alınırsa ilgili durum kodları alınır.
Faturanın bulunduğu zarfa GİB’de işlenmesi sırasında ilgili
hata kodlarından birini alırsa faturanın statüsü “GİB’de
işlenemedi” olarak güncellenir. Bu aşamadan sonra süreç
sonlanır, işlem alıcıya iletilemeden bu aşamada kalır.
Zarf formatı “.ZIP” formatında değilse ilgili hata alınır. Gönderilen zarf formatı ".ZIP" olmalıdır. Faturalar yeniden gönderilmeli
(faturanın aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir.)
1111 ZARF ID UZUNLUĞU GEÇERSİZ ZARF ID uzunluğu 32 karakterden farklıysa ilgili hata alınır. ZARF ID uzunluğu 32 karakter
olmalıdır.
Faturalar yeniden
gönderilmeli.
(faturanın aynı ETTN
ile tekrar gönderimine
izin verilir.)
1120 ZARF ARŞİVDEN KOPYALANAMADI     Faturalar yeniden
gönderilmeli.
(faturanın aynı ETTN
ile tekrar gönderimine
izin verilir.)
1130 ZIP AÇILAMADI Zarf okunamadığı durumlarda ilgili
hata alınır.
GIB sisteminde geçici bir durum
olabilir ve ya zarfın dosyasında hata da olabilir.
Dosyada hata var ise, yeniden zarflanıp gönderilmesi gerekmektedir.
Aksi halde faturalar yeniden
gönderilmeli
Faturalar yeniden
gönderilmeli.
(faturanın aynı ETTN
ile tekrar gönderimine
izin verilir.)
1131 ZIP BİR DOSYA İÇERMELİ Zarf içerisinde dosya
bulunmadığında ilgili hata alınır.
Zarf içerisinde dosya (Fatura, uygulama
yanıtı, sistem yanıtı) olmalıdır.
Faturalar yeniden
gönderilmeli.
(faturanın aynı ETTN
ile tekrar gönderimine
izin verilir.)
1132 XML DOSYASI DEĞİL Dosyalar (Fatura, U&S Yanıtı)
.XML formatında olmadığında
ilgili hata alınır.
Dosyalar (Fatura, U&S Yanıtı) .XML
formatında olmalıdır.
Faturalar yeniden
gönderilmeli.
(faturanın aynı ETTN
ile tekrar gönderimine
izin verilir.)
1133 ZARF ID VE XML DOSYASININ ADI AYNI OLMALI ZARF ID
(<sh:DocumentIdentification>) ile
XML ID(xxxxxxxx.xml) aynı
karakterleri içermez ise ilgili hata
alınır.
ZARF ID
(<sh:DocumentIdentification>) ile
XML ID(xxxxxxxx.xml) aynı
karakterleri içermelidir.
Faturalar yeniden
gönderilmeli.
(faturanın aynı ETTN
ile tekrar gönderimine
izin verilir.)
1140 DOKUMAN AYRIŞTIRILAMADI Zarftaki faturalar doğru şekilde
çıkarılamadığı için ilgili hata alınır.
  Faturalar yeniden
gönderilmeli(faturanın
aynı ETTN ile tekrar
gönderimine izin
verilir.)
1141 ZARF ID YOK Zarf ID alanı boş ise ilgili hata
alınır.
Zarf ID alanı boş olmamalıdır. Faturalar yeniden
gönderilmeli(faturanın
aynı ETTN ile tekrar
gönderimine izin
verilir.)
1142 ZARF ID VE ZIP DOSYASI ADI AYNI OLMALI Zarf ID ve ZIP dosyası adı aynı
değil ise ilgili hata alınır.
Zarf ID ve ZIP dosyası adı aynı
olmalıdır.
Faturalar yeniden
gönderilmeli.
(faturanın aynı ETTN
ile tekrar gönderimine
izin verilir.)
1143 GEÇERSİZ VERSİYON     Faturalar yeniden
gönderilmeli.
(faturanın aynı ETTN
ile tekrar gönderimine
izin verilir.)
1150 SCHEMATRON KONTROL SONUCU HATALI GIB’in belirlediği standartlarda
olması gereken bilgiler yanlış
girilmiştir.
Bilgiler kontrol edilip GIB’in
belirlediği standartlara uygun hale
getirilmelidir.
Faturalar yeniden
gönderilmeli.
(faturanın aynı ETTN
ile tekrar gönderimine
izin verilir.)
1160 XML SEMA KONTROLÜNDEN GEÇEMEDİ GİB şema kontrollerinden
geçebilen bir faturanın alıcının
sisteminde de XML
kontrollerinden geçebilmesi
gerekir. Alıcıyı uyarınız.
  Faturalar yeniden
gönderilmeli.
(faturanın aynı ETTN
ile tekrar gönderimine
izin verilir.)
1161 İMZA SAHİBİ TCKN VKN ALINAMADI     Faturalar yeniden
gönderilmeli.
(faturanın aynı ETTN
ile tekrar gönderimine
izin verilir.)
1162 İMZA KAYDEDİLEMEDİ   Hatasız gönderim için gönderimden
önce “imza doğrulama” kontrolü
yapılmalıdır.
Faturalar yeniden
gönderilmeli.
(faturanın aynı ETTN
ile tekrar gönderimine
izin verilir.)
1163 GÖNDERİLEN ZARF SİSTEMDE DAHA ÖNCE KAYITLI OLAN BİR FATURAYI İÇERMEKTEDİR Merkez birim zarfı posta kutusuna gönderir. Eğer gönderim başarılı olmuşsa öncelikle zarfın erkezdeki durum kodu posta kutusundan sistem yanıtı gelene kadar 1220
“HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ” şeklinde olur. Bu zarftaki faturaların herhangi birinin yeni bir zarf ile tekrar gönderilmesi durumunda yeni gönderilen zarf 1163
“GÖNDERİLEN ZARF SİSTEMDE DAHA ÖNCE
KAYITLI OLAN BİR FATURAYI İÇERMEKTEDİR”
durum kodunu içeren sistem yanıtını alacaktır.
NOT: 1300 durum kodu almış zarflar da tekrar gönderilirse
aynı hata alınır.
Merkez birim zarfı posta kutusuna
gönderir. Eğer gönderim başarılı
olmuşsa öncelikle zarfın
merkezdeki durum kodu posta
kutusundan sistem yanıtı gelene
kadar 1220 “HEDEFTEN SISTEM
YANITI GELMEDI” şeklinde
olur.Bu zarftaki faturaların
herhangi birinin yeni bir zarf ile
tekrar gönderilmesi durumunda
yeni gönderilen zarf 1163
“GONDERILEN ZARF
SISTEMDE DAHA ONCE
KAYITLI OLAN BIR FATURAYI
ICERMEKTEDIR” durum kodunu
içeren sistem yanıtını alacaktır.
1163 “GONDERILEN ZARF
SISTEMDE DAHA ONCE KAYITLI
OLAN BIR FATURAYI
ICERMEKTEDIR” durumu aynı fatura
numarası ya da ETTN numarası ile
daha önce gönderim (yükleme)
yapıldığı durumlarda oluşur (farkında
olmadan aynı fatura ya da ETTN
numarası ile ikinci kez gönderim
yapmaya çalışıyor olabilirsiniz.
Faturalar yeniden
gönderilmemeli
1170 YETKİ KONTROL EDİLEMEDİ NOT: Zarf gönderim aşamalarında çeşitli işlemlerden,
şema ve schematron kontrolünden geçer. Gönderilen zarfın
GİB’in belirlediği standartlara uygun olmamasından dolayı
hata alınırsa ilgili durum kodları alınır.
Faturanın bulunduğu zarfa GİB’de işlenmesi sırasında ilgili hata kodlarından birini alırsa faturanın statüsü “GİB’de işlenemedi” olarak güncellenir. Bu hata kodlarını içeren Sistem Yanıtı doğrudan merkez tarafından Gönderici
Birim’e iletilir ve bu aşamadan sonra süreç sonlanır, işlem
alıcıya iletilemeden bu aşamada kalır.
    Faturalar yeniden
gönderilmeli.
(faturanın aynı ETTN
ile tekrar gönderimine
izin verilir.)
1171 GÖNDERİCİ BİRİM YETKİSİ YOK Gönderici birim etiketinde "GB"
yerine "PK" tanımlanmış olabilir.
Gönderici birin etiketinde “GB” tanımlı
olmalıdır.
Faturalar yeniden
gönderilmeli.
(faturanın aynı ETTN
ile tekrar gönderimine
izin verilir.)
1172 POSTA KUTUSU YETKİSİ YOK Posta kutusu etiketinde “PK”
yerinde “GB” tanımlanmış olabilir.
Posta kutusu etiketinde “PK” tanımlı
olmalıdır.
Faturalar yeniden
gönderilmeli.
(faturanın aynı ETTN
ile tekrar gönderimine
izin verilir.)
1175 İMZA YETKİSİ KONTROL EDİLEMEDİ İmza yetkisi kontrol edilemedi
yanıtı imzanın yetersiz olduğu
anlamına gelmemektedir.
Müşterinin ekstra kontrol istediği
durumlarda ilgili hata alınır.
  Faturalar yeniden
gönderilmeli.
(faturanın aynı ETTN
ile tekrar gönderimine
izin verilir.)
1176 İMZA SAHİBİ YETKİSİZ     Faturalar yeniden
gönderilmeli.
(faturanın aynı ETTN
ile tekrar gönderimine
izin verilir.)
1177 GEÇERSİZ İMZA İmza doğrulama geçersizdir. Hatasız gönderim için gönderimden
önce “imza doğrulama” kontrolü
yapılmalıdır.
Faturalar yeniden
gönderilmeli.
(faturanın aynı ETTN
ile tekrar gönderimine
izin verilir.)
1180 ADRES KONTROL EDİLEMEDİ     Faturalar yeniden
gönderilmeli.
(faturanın aynı ETTN
ile tekrar gönderimine
izin verilir.)
1181 ADRES BULUNAMADI Etiket bilgisi ve VKN eşleşmesi
yapılamıyor.
Alıcının VKN/TCKN ve etiket
bilgisinin güncel olduğundan emin
olunuz. (Etiket ya da yöntem
değiştirmiş olabilir.)Göndericinin
VKN/TCKN ve etiket bilgisinin
güncel olduğundan emin olunuz.
(Etiket ya da yöntem değiştirmiş
olabilir.)
Faturalar yeniden
gönderilmeli.
(faturanın aynı ETTN
ile tekrar gönderimine
izin verilir.)
1182 KULLANICI EKLENEMEDİ     Faturalar yeniden
gönderilmeli.
(faturanın aynı ETTN
ile tekrar gönderimine
izin verilir.)
1183 KULLANICI SİLİNEMEDİ     Faturalar yeniden
gönderilmeli.
(faturanın aynı ETTN
ile tekrar gönderimine
izin verilir.)
1190 SİSTEM YANITI HAZIRLANAMADI     Faturalar yeniden
gönderilmeli.
(faturanın aynı ETTN
ile tekrar gönderimine
izin verilir.)
1195 SİSTEM HATASI     Faturalar yeniden
gönderilmeli.
(faturanın aynı ETTN
ile tekrar gönderimine
izin verilir.)
1200 ZARF BAŞARIYLA İŞLENDİ Zarf işlenmiş, kontrollerden geçmiş ve merkez sistemde bir hata almamışsa zarfın durumu “ZARF BAŞARIYLA
İŞLENDİ” olmaktadır. Bu aşamada zarfın durumu sistem yanıtı ile Gönderici Birime gönderilir. GİB’ ten 1200 durum kodu “Zarf Başarıyla İşlendi” metni ile sistem yanıtı gönderildiğinde ERP statüsü "GİB’ de işlendi- Alıcıya gönderilecek" olarak güncellenir. Aynı statü kodu Alıcı tarafından gönderildiğinde ise; bu zarfın alıcı tarafında işlendiği anlamına gelecektir.
     
1210 DOKUMAN BULUNAN ADRESE GÖNDERİLEMEDİ Zarf merkezde işlendikten sonra alıcıya gönderilir. Alıcıya
gönderme sırasında herhangi bir sorun yaşanır ve zarfın
gönderimi başarısız olur ise; göndericiye 1210 durum kodu
döner. (Merkez birim zarfı dört defa göndermeyi dener, ilki
göndericinin gönderip GİB'den geçerek alıcıya iletildiği
saattir. 1210 durumu alınırsa GİB aynı zarfı 3 kere daha
göndermeyi dener. 3 deneme saat 06.00 ve 18.00 saatleri
arasında sırayla yapılmaktadır.)
  GIB’in tekrar gönderim denemesi
başarılı olur ise, 1300 BAŞARIYLA
TAMAMLANDI durum kodu alınır.
Eğer bu süre sonlandıktan sonra
gönderim hala başarısız ise, 1215
DOKÜMAN GÖNDERİMİ
BAŞARISIZ, TEKRAR GÖNDERME
SONLANDI durum kodu alınır.
1210 durumunun
1215, 1220, 1230
ya da 1300
durumuna dönmesi
beklenmelidir.
1215 DOKÜMAN GÖNDERİMİ BAŞARISIZ. TEKRAR GÖNDERME SONLANDI Gönderim sırasında bir hata oluşması halinde zarf 1210
durum kodunun alındığı andan itibaren Merkez birim aynı
zarfı dört defa ikişer saat arayla toplam sekiz saat içerisinde
tekrar göndermeyi dener. Son denemede (dördüncü
deneme) zarf hala karşı tarafa başarıyla iletilememiş ise
zarfın durumu 1215 “DOKÜMAN GÖNDERİMİ
BAŞARISIZ. TEKRAR GÖNDERME SONLANDI”
durum kodunu alır. 1215 durum kodunun alınmasının
ardından ilgili zarftaki faturalar aynı Fatura ID’ si ile tekrar
gönderilebilecektir.
    Faturalar yeniden
gönderilmeli.
(faturanın aynı ETTN
ile tekrar gönderimine
izin verilir.)
1220 HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ Zarf merkezde işlendikten sonra alıcıya gönderilir, eğer
gönderim başarılı olmuş ise; alıcıdan merkeze sistem
yanıtı gelene kadar zarfın merkezdeki durumu 1220
“HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ “ şeklinde olur
ve buna göre faturanın ERP statüsü de “Alıcıya gönderildi”
olmaktadır.
1220 “HEDEFTEN SISTEM
YANITI GELMEDI” durum
kodunda alıcı zarfı sistemine
aldığını GİB'e bildirmiş ancak zarfı
sorunsuzca işleyip işleyemediğine
dair olumlu ya da olumsuz bir
cevap dönmemiştir.
Bu durumda GİB yanıt dönmeyen
mükelleflere otomatik uyarı maili atar.
Ancak alıcı ile iletişime geçilerek yanıt
dönmeleri sağlanabilir. Bu durumdaki
zarfların içerisindeki faturaların tekrar
gönderilmesi mükerrer gönderim
olacağından ikinci kez
gönderilmemesi gerekmektedir
1220 durumunun 1230 ve ya 1300
durumuna dönmesi beklenmelidir.
NOT 1: İki gün içerisinde durum kodu
güncellenmez ise; bu konuda alıcı ile
görüşülebilir.
NOT 2: Gönderici ve alıcı taraf da ilgili
faturayı muhasebe kayıtlarına geçirebilir.
1230 HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ GELDİ Zarfın başarısız işlendiğine dair bir kod dönülmesi halinde
Merkezde 1220 durum koduyla bekleyen zarfın yeni
durumu 1230 “HEDEFTEN SİSTEM YANITI
BAŞARISIZ GELDİ” olur. 1230 durum kodunun alınmasının ardından ilgili zarftaki faturalar aynı Fatura ID’ si ile tekrar gönderilebilecektir. Bu nedenle fatura iptal süreçleri başlatılmaz. Gönderici birim merkeze sorgu
gönderdiğinde faturanın ERP statüsü de “Alıcıda işlenemedi” olur.
    Faturalar yeniden
gönderilmeli.
(faturanın aynı ETTN
ile tekrar gönderimine
izin verilir.)
1300 BAŞARIYLA TAMAMLANDI Hedeften sistem yanıtının 1200 “ZARF BAŞARIYLA
İŞLENDİ” durum kodu ile gelmesi halinde Merkezde 1220
durum koduyla bekleyen zarfın yeni durumu 1300
“BAŞARIYLA TAMAMLANDI” olur. Buna göre de
gönderici birim, merkeze sorgu gönderdiğinde faturanın
ERP statüsü “Alıcıda işlendi – Başarıyla işlendi” hale gelir.