Logo Objects

            Logo Objects’in çıkış nedeni LOGO ürünlerine dışarıdan erişimi standart hale getirmekve veri güvenilirliğini korumaktır. Dışarıdan LOGO ürünlerine yapacağınız haricierişimler, tablolar arasındaki ilişkileri kaçırmanız veya eksik işlemleryapmanız halinde veri bütünlüğünün geri dönülemez şekilde bozulmasına sebepolacaktır. Logo Objects LOGO programının tüm kontrollerine sahip, güçlü bir araçolarak yaptığınız işlemleri ve hareketleri kontrol altında tutan, veribütünlüğünün devamını sağlayan bir arayüz oluşturur. Logo Objects güvenlikteüst seviyede kontrole izin verir. Yetki kontrolleri ve kısıtlamalar, LogoObjects ile yapacağınız tüm işlemlerdede sınırlayıcı bir denetlemeden geçer.Böylece verilerinizin güvenliğini tehlikeye atmazsınız.

 

            Logo Objects bir COM (Component Object Model) DLL’dir. Bu özellik Logo Objects’euygulamalar arasında yeniden kullanılabilir object oriented yapı, bir çokplatformda değişiklik yapmadan kullanabilme, başka platformlarda geliştirilmişuygulamalar arasında dahili ortak protokol özelliklerini katarak dahada güçlüolmasını sağlar.

 

            Logo Objects standart bir COM DLL’idir. Size bir çok COM objeleri sunar. Buobjelerle Veri tabanında Binary olarak tutulan ve erişemiyeceğiniz CAPI alanlarına erişmenizi listeleme, ekleme, silme ve değiştirme işlemleriniyapmanıza olanak verir. Logo Objects size yapacağınız sorgulamalarda haricibağlantı işlerinden kurtarır. SQL’in tüm gücünü Query nesnesiyle sizesunmaktadır. Data nesneleriyle LOGO programlarındaki kayıtlar üzerinde güvenilirbir şekilde çalışabilirsiniz. Logo Objects günümüzün XML ve WEB ortamlarına tamdestek vermektedir.

Lobjects Kullanım Amacı :
            
            Logo uygulamalarına veri aktarımı projeleri. Entegrasyon.
 

LOGO Object Designer

Logo Object Designer temel olarak Tiger interface’i üzerine formlar tanımlayabileceğimiz, varolan formların yapısını ve şeklini değiştirerek özelleştirebileceğimiz veya varolan formlara ek bilgiformları ekleyebileceğimiz, Tiger için programlama ve veri tabanı araçlarını kapsayan IDE(Integrated Development Environment) entegrasyon yazılımıdır. LOD (Logo Object Designer) geliştirilirkenen popüler programlama araçları Borland Delphi ve Visual Basic kullanan programcıların kolayca uyum sağlaması, en etkin uyarlamamaları kısa zamanda yapabilmesi düşünülmüştür. LOD Logo Yazılım’ın orta ve büyük ölçekli firmalar için geliştirdiği Tiger ile uyarlama yapmanıza olanak tanımaktadır. Kullanım Amacı : LOGO ERP ürünlerini firma kullanımı için özelleştirme. Etiket LOD, Lod_Dev.exe, Uyarlama