E-İrsaliye

GİB Şematron Güncellemesi ile e İrsaliye Sürecinde Neler Değişti

https://youtu.be/nVwehP9E9J8