XML Veri Aktarımı

Bir dosya yardımı ile kart veya fişlerin sisteme veya sistemden aktarım.

Manuel olarak aktarım yapılabilmesini sağlayan teknoloji.

  • Tüm ürünlerimizde mevcuttur.
  • Bahsi geçen “XML” ismi standart bir veri tanım formatıdır. Aktarımlarda kullanılan dosya formatının ismi özellik ismi olarak kullanılmıştır.
  • Logo ürünlerinde tanımlı kart veya fişlerin kullanıcı müdahalesi ile XML formatındaki dosyalara veya XML formatındaki dosyaların  Logo sistemine alınmasını sağlayan standart ürün özelliğimizdir.
  • Hiçbir ücret ödemeden ve her firma bu şekilde aktarım yazabilir, geliştirebilir.

Logo Objects Uyarlama Aracından en büyük farkı manuel işlem gerektirmesidir.

Aktarımlarda XML yerine niye Logo Objects kullanmalıyım?


Bu aktarım XML ile yapılırsa kullanıcı müdahalesi söz konusu olacak. Şöyle bir fatura için öncelikle birim setleri, malzeme kartları, muhasebe kodları gibi faturada kullanılan tüm bileşenlerin öncelikli olarak aktarılmış olması gerekmektedir.

Tüm bu aktarımlar için farklı XML dosyaları bir dizine oluşturulur. Kullanıcı doğru sırayla içeri almalı, eğer bir hata çıkarsa bunu kontrol etmeli ve çözüm yolunu tespit edebilmelidir.

Yani aktarımın sağlıklı işlemesi kullanıcının eğitimi, aktarım sıralarını düzgün işletmesi, aktarımı manuel gerçekleştirmesine bağlıdır. Kullanıcı çıkabilecek sorunlara eğitimi ile orantılı olarak müdahale edebilecektir: Bu sistemde kullanıcı bağımlı bir sistem kurulmuş olur.