START & GO 3 & TIGER 3 ERP ÜRÜN AİLESİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Modüller START GO 3 Tiger 3 Tiger 3
Enterprise
Tiger Wings
Finans Yönetimi          
Müşteri/Satıcı Takibi  
Çek/Senet Takibi
Teminat Takibi  
Kasa Modülü
Banka Modülü
Risk Takibi
Duran Varlık Yönetimi          
Sabit Kıymet Amortisman Takibi  
Zimmetleme  
Muhasebe Yönetimi          
Genel Muhasebe Yönetimi  
Analitik Bütçe Yönetimi   o o o o
Mali Konsolidasyon     o o o
Maliyet Muhasebesi      
Proje Yönetimi    
Satış Yönetimi          
Fatura/İrsaliye
Plasiyer Takibi  
Kampanya Yönetimi   o
Dağıtım Yönetimi     o o o
Teklif Yönetimi     o
Dış Ticaret Yönetimi   o
(e-ihracat)
o o o
Tedarik Zinciri Yönetimi          
Satın Alma Yönetimi
Talep Yönetimi  
Müstahsil Makbuzu
Tedarikçi Değerlendirme    
Malzeme Yönetimi          
Seri/Lot  
Barkod Takibi   o o o
Karma Koli   o
Malzeme Sınıfları   o
Üretim Yönetimi          
Hızlı Üretim    
Takım Bozma    
Ürün Reçetesi      
İş Emri Takibi      
Üretim Sabiti      
Reçete Revizyonu      
Alternatif Malzeme Kullanımı      
Varyantlı Reçete      
Standart Reçete Maliyeti      
Mühendislik Değişikliği      
Malzeme Temini      
Ayrıştırılmış Maliyet Hesaplama      
Planlanan-Gerçekleşen Maliyet Hesaplama      
Malzeme Rezervasyonu      
Planlama          
Ana Üretim Çizelgeleme (MPS)      
Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP)      
MRP Net Değişim      
Siparişe Teslim Tarihi Ataması (CTP)      
Kaynak Çizelgeleme      
Üretim Emri Çizelgeleme      
Kalite Kontrol      
Döviz Uygulaması          
İşlem Dövizli İşlemler  
Raporlama Dövizli İşlemler    
e-Çözümler          
e-Fatura   o o o o
e-Defter   o o o o
   iş yeri bazlı (şubeli)   o o o o
  dövizli   o o o o
e-Arşiv   o o o o
e-İrsaliye   o o o o
Uyarlama Araçları   o o o o
           

 

- Açıklamalar
✓: Bu özellik çözümün içinde standart olarak sunuluyor.
o: Bu özellik çözümün içinde opsiyonel olarak sunuluyor.